Design er ikke pynt

Ofte ser man kun toppen af isbjerget, men alt det arbejde som ligger til grund for det visuelle resultat er hvad design i virkeligheden er. Design er problemløsning og strategisk funderede tiltag som skaber resultater.

Vi skaber bedre når vi leger

De bedste resultater kommer oftest gennem leg. Når der er frirum, tid og tillid, så skaber det rum til de skæve ideér, de nye vinkler og det uventede. Kreativitet er en muskel som kan trænes, og leg er den bedste workout!

Samarbejde er key

2 hoveder er bedre end 1! Når vi samarbejder rykker og udfordrer vi hinanden på en måde som sikrer en bred vifte af perspektiver og ideér. Det gælder både internt på bureauet, men også for samarbejdet mellem os og vores kunder.

Vi stopper aldrig med at lære

Der er altid en ny skill at lære, og vores nysgerrige sind kan simpelthen ikke lade være. Vi tror på ‘learning by doing’ og kreativ kontinuerlig udvikling er fastbrandt i vores DNA. Vi slubrer ny viden i os, som rosé på en varm sommerdag!

Design er ikke pynt

Ofte ser man kun toppen af isbjerget, men alt det arbejde som ligger til grund for det visuelle resultat er, hvad design i virkeligheden er. Design er problemløsning og strategisk funderede tiltag, som skaber resultater.

Vi skaber bedre, når vi leger

De bedste resultater kommer oftest gennem leg. Når der er frirum, tid og tillid, så skaber det rum til de skæve ideér, de nye vinkler og det uventede. Kreativitet er en muskel som kan trænes, og leg er den bedste workout!

Samarbejde er key

2 hoveder er bedre end 1! Når vi samarbejder rykker og udfordrer vi hinanden på en måde, som sikrer en bred vifte af perspektiver og ideér. Det gælder både internt på bureauet, men også for samarbejdet mellem os og vores kunder.

Vi stopper aldrig med at lære

Der er altid en ny skill at lære, og vores nysgerrige sind kan simpelthen ikke lade være. Vi tror på ‘learning by doing’ og kreativ kontinuerlig udvikling er fastbrandt i vores DNA. Vi slubrer ny viden i os, som rosé på en varm sommerdag!

VORES PROCES

“Præsentation” “Præsentation
1. UNDERSØGELSE

Vi sætter os ind i markedet og jeres behov med en analytisk og strategisk gennemgang.

“Præsentation” “Præsentation
2. UDVIKLING

Vi klarlægger en positionering og et strategisk grundlag, samt konceptudvikler.

“Præsentation” “Præsentation
3. DESIGN

Vi definerer, designer, sammensætter og demonstrerer den visuelle kommunikation.

“Præsentation” “Præsentation
4. PRÆSENTATION

Vi præsenterer og afstemmer med jer, hvorefter vi planlægger de næste skridt.

“Præsentation” “Præsentation
5. OVERLEVERING

Vi tilpasser, producerer og overleverer det endelige materiale, så I er godt klædt på!